Categories
News

ข้อจำกัด ของเครื่องมือจัดฟันแบบใส Invisalign !

ข้อจำกัด ของเครื่องมือจัดฟันแบบใส Invisalign ! การจัดฟันแบบใส Invisalign เป็นรูปแบบการทันตกรรมแบบใหม่ ซึ่งเป็นการจัดฟันที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรักษา และยังได้รับความนิยมในกลุ่มดารา นักแสดง ด้วยความที่สะดวกสบายในการรับประทานและการใช้ชีวิตประจำวัน

การจัดฟันแบบใส จึงเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก เพราะเครื่องมือจัดฟันสามารถถอดออกได้ง่าย และถอดได้ในช่วงที่ผู้เข้ารับการรักษารับประทานอาหารและขณะแปรงฟัน จึงทำให้สะดวก มีความหลากหลายในการรับประทานอาหารอีกด้วย ทั้งยังทำให้มีฟันที่เรียงสวยงามเป็นธรรมชาติในช่วงที่กำลังจัดฟันอยู่ ด้วยเครื่องมือแบบใส ที่สามารถมองเห็นได้ยาก เพราะมีลักษณะที่บางและใสมาก ทำให้ดูไม่ออกว่ากำลังจัดฟัน ถึงแม้ว่าการจัดฟันแบบใส จะเป็นที่นิยม แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในบางเรื่อง เช่นเรื่องของเครื่องมือการจัดฟัน นั่นเอง

เครื่องมือการจัดฟันแบบใส Invisalign ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการรักษา ด้วยวัสดุที่ทำจากพลาสติกใส และมีลักษณะการทำงานของเครื่องมือ ทำให้การเคลื่อนตัวของฟันยังไม่ดีเท่าที่ควร ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการจัดฟันที่สูง เครื่องมือการจัดฟันแบบใส เป้นเครื่องมือที่ยังใช้แทนเครื่องมือแบบติดแน่นไม่ได้ทั้งหมด ด้วยความที่เครื่องมือที่ต้องส่งตรงมาจากต่างประเทศ ทันตแพทย์จะไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนตัวของฟันได้ ทำให้บางกรณีเกิดความยุ่งยาก ที่จะทำให้ฟันของผู้เข้ารับการรักษาเรียงสวยงามเป็นธรรมชาติและแม่นยำได้ ถึงแม้ว่าก่อนการรักษาทันตแพทยืจะให้ผู้เข้ารับการรักษาได้ดูการวางแผนการรักษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่ก็ยังต้องตัดสินใจให้ดีก่อนเข้ารับการรักษา

เพราะฉะนั้น ถ้าเครื่องมือแบบใสไม่เหมาะกับผู้เข้ารับการรักษา หรือรู้สึกว่ามันอาจแพงเกินไป เครื่องมือจัดฟันติดแน่นแบบใส อาจเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจและเหมาะสมกว่า ข้อจำกัดทั้งหมดนี้ เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้น ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องตัดสินใจให้ดี และทันตแพทย์จะให้คำแนะนำและผลการวินิจฉัยว่า การจัดฟันแบบใส เหมาะสมกับผู้เข้ารับการรักษาหรือไม่ เพื่อให้ผลออกมาเป็นที่พึงพอใจ และทำให้ผู้เข้ารับการรักษาได้ใช้ฟันและช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือหากในอนาคตเทคโนโลยีด้านทันตกรรมอาจจะมีการพัฒนา ทำให้เครื่องมือการจัดฟันแบบใส ไม่มีข้อจำกัดใดๆ และมีประสิทธิภาพมากกว่าปัจจุบัน