Categories
News

จระเข้ว่ายน้ำในสระฟลอริดาถูกฆ่าตายด้วยมีดขนาดใหญ่

จระเข้ในสระฟลอริดาทำให้คนเดินผ่านไปมาตกใจเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อเห็นจระเข้กำลังว่ายน้ำด้วยมีดขนาดใหญ่ยื่นออกมาจากหัว คณะกรรมการอนุรักษ์ปลาและสัตว์ป่าแห่งฟลอริดาได้รับแจ้งเกี่ยวกับภาพถ่ายของสัตว์เลื้อยคลานมีดที่แพร่กระจายบนโซเชียลมีเดีย รายงานระบุว่าผู้สัญจรไปมาหลายคนสังเกตเห็นจระเข้ในสระน้ำตามถนนโพรวิเดนซ์ในเดลโทนา

เจ้าหน้าที่ FWC ถูกส่งไปยังสถานที่ดังกล่าวในช่วงสุดสัปดาห์และจับจระเข้ด้วยมีดที่ยังคงยื่นออกมาจากส่วนบนของศีรษะ สัตว์นั้นถูกทำการุณยฆาตเพราะความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ ยังไม่ระบุบุคคลที่แทงจระเข้ กฎหมายฟลอริดาห้ามมิให้จงใจฆ่าหรือทำร้ายจระเข้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ FWC หรือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเก็บเกี่ยวจระเข้ทั่วทั้งรัฐ ผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆ่าจระเข้โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นความผิดทางอาญาระดับที่สาม อาจต้องโทษจำคุกสูงสุดห้าปีและปรับ