Categories
Health News

ทางเลือกของการคลอดหลังการผ่าตัดคลอด

การคลอดทางช่องคลอดหลังจากการผ่าตัดคลอดครั้งก่อนมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการผ่าตัดอุ้งเชิงกราน เมื่อเทียบกับการวางแผนการผ่าตัดคลอดอีกครั้ง การค้นพบนี้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการช่วยผู้หญิงที่เคยผ่านการผ่าตัดคลอดมาก่อน เมื่อวางแผนการคลอดบุตรในการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป การผ่าตัดคลอดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก

ในสหราชอาณาจักรกว่า 30% ของการคลอดทั้งหมดเกิดขึ้นด้วยวิธีนี้ หลักเกณฑ์แนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและประโยชน์ของการคลอดภายหลังการผ่าตัดคลอด เปรียบเทียบกับการวางแผนการคลอดทางช่องคลอด เพื่อให้พวกเขาสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกนี้ ยังมีหลักฐานจำกัดว่าการเลือกนี้ส่งผลต่อความเสี่ยงของผู้หญิงต่อความผิดปกติของอุ้งเชิงกรานอย่างไร ซึ่งรวมถึงการหย่อนของอวัยวะในอุ้งเชิงกราน ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ การหย่อนของทวารหนักและการกลั้นอุจจาระไม่ได้