Categories
News

บิ๊กดาต้า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณ

บิ๊กดาต้า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณ วันนี้มีธุรกิจจำนวนไม่น้อยเริ่มหันมาใช้ประโยชน์จาก Big Data มากขึ้น เนื่องจากพบว่าข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็น และมีประโยชน์สำหรับธุรกิจอย่างมาก เช่น การนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา หรือส่งเสริมพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในวันที่โลกที่ออนไลน์เข้ามามีบทบาท และขับเคลื่อนการใช้ชีวิตของผู้คนมากมาย ดังนั้น เมื่อมีคนสื่อสารผ่านออนไลน์มากขึ้น สิ่งที่ตามมาจึงคือข้อมูลจำนวนมหาศาล

Big Data เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลจากทุกแหล่งที่มาสามารถนำไปวิเคราะห์และวางแผนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการส่วนหนึ่ง เพื่อช่วยให้สามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด

เมื่อลดระยะเวลาในการดำเนินงานได้ ก็สามารถลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งประโยชน์ในส่วนนี้ของ Big Data ทำให้บริษัทใหญ่ๆ หลายเจ้านำไปใช้ในการวางแผนการตลาดเพื่อวิเคราะห์ลักษณะของผู้บริโภครวมถึงความต้องการของผู้บริโภค สำหรับรองรับธุรกิจขนาดใหญ่

เช่น บริษัทขายของออนไลน์ ใช้ Big Data ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าโดยอาศัยข้อมูลจากการ Tracking (ติดตามพฤติกรรมการใช้งาน) การค้นหาข้อมูลของลูกค้า ว่ามีความต้องการเป็นอย่างไร โดยยังสามารถตรวจสอบราคาของคู่แข่ง จำนวนสินค้า เพื่อนำเสนอให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด แล้วจึงนำข้อมูลเหล่านี้มาเสนอให้กับลูกค้าแบบอัตโนมัติและปรับราคาขึ้นหรือลงโดยอิงจากความต้องการของตลาด

ขั้นตอนและกระบวนการทำงานของ Big Data มีอยู่ 3 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

1. จัดเก็บข้อมูล (Storage)
เป็นขั้นตอนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพรวมถึงข้อมูลที่คาดว่าอาจจะเป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ไฟล์เอกสาร ไฟล์รูปภาพ ไฟล์วีดีโอ ไฟล์เสียงที่ถูกบันทึก จะถูกเก็บรวบรวมไว้ที่นี่

2. การประมวลผลข้อมูล (Processing)
การประมวลผลข้อมูล หลังจากที่นำข้อมูลมารวบรวมไว้ได้ในที่เดียวแล้ว ข้อมูลต่างๆ จะถูกนำไปจัดหมวดหมู่ให้อยู่ในกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือความสัมพันธ์ใกล้เคียงกัน ให้ผลลัพธ์คล้ายคลึงกันมากที่สุด แล้วจึงนำมาเปลี่ยนเป็นรูปแบบข้อมูลเพื่อนำเอาข้อมูลที่มีอยู่เหล่านี้เข้าระบบข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว

3. การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyst)
การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูล หลังจากที่ข้อมูลทั้งหมดได้ถูกจัดกลุ่มและแยกประเภทเรียบร้อยแล้วนั้น ต่อจากนั้นจะนำมาวิเคราะห์หา Pattern ความเกี่ยวข้องกันทั้งหมด ที่อาจมองไม่เห็นได้เลยด้วยตา ไม่ว่าจะเป็นการหา แนวโน้มของการตลาด ความต้องการของลูกค้า กระแสที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต และข้อมูลด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ และจัดมานำเสนอในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือกราฟ

Big Data ทำงานยังไง?
ถ้าเรายึดตามความหมายช่วงแรกของ Big Data ที่ว่า “Big Data หมายถึง ข้อมูลจำนวนมหาศาลที่เราผลิตออกมาในโลกยุคดิจิตอล” ก็น่าจะเข้าใจได้ว่า Big Data ไม่ใช่เทคโนโลยีหรือโปรแกรมใดๆ ที่สามารถทำงานเองได้ มันต้องอาศัยโปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดยเฉพาะในการจัดเก็บและดำเนินการเพื่อให้ออกมาเป็นผลลัพธ์ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการทำนายอนาคต ค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ใช่ ค้นหาสินค้าที่ลูกค้าชื่นชอบ เป็นต้น

แต่ถ้าเราพิจารณาความหมายในส่วนหลังของ Big Data ที่ว่า “รวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์และรวบรวมความเข้าใจเชิงลึกจากข้อมูลเหล่านั้น” เราก็จะรู้ได้ว่า Big Data นั้นหมายรวมถึงเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ และโปรแกรมต่างๆ ที่มนุษย์พัฒนาขึ้นมาจัดการตัวข้อมูลด้วย ซึ่งโปรแกรมที่องค์กรต่างๆ นิยมใช้กันเพื่อจัดการข้อมูลที่ว่าก็คือ Hadoop มันเป็นโอเพ่นซอร์สที่ใช้งานง่ายและค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก (เปิดให้ใช้งานฟรี และสามารถจัดเก็บชุดข้อมูลขนาดมหึมาบนฮาร์ดแวร์ที่ราคาถูกกว่า super computer ได้)

ตัวอย่างของการวิเคราะห์ข้อมูลบน Hadoop ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือ ระบบการแนะนำ (recommendation systems) เช่น

Facebook แนะนำเพื่อนที่คุณน่าจะรู้จัก
Netflix แนะนำหนังที่คุณน่าจะชอบดู
Spotify แนะนำเพลงที่คุณน่าจะชอบฟัง