Categories
News

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม เมื่อให้พร้อมกับอาหารธรรมดา

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม เมื่อให้พร้อมกับอาหารธรรมดา อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม ถือเป็นอาหารทางการแพทยืที่ใช้ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือร่างกายไม่สามารถกลืนอาหารเองได้ จึงต้องใช้อาหารปั่นผสมที่ต้องให้ทางสายยาง หรืออาจจะมีกลุ่มผู้ป่วยที่สามารถกลืนอาหารเองได้ แต่ระบบย่อยอาหารทำงานได้ไม่ดี

จึงจำเป็นต้องใช้อาหารปั่นผสมเช่นกัน และอาหารธรรมดาของโรงพยาบาลนั้น สามารถใช้ร่วมกับอาหารปั่นผสมได้หรือไม่ เป็นคำถามที่มักพบได้บ่อย และหลายคนอาจจะสงสัยว่า สามารถใช้ร่วมกันได้หรือไม่ สำหรับอาหารธรรมดา จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับอาหารที่คนปกติที่ไม่ได้เจ็บป่วยรับประทานอยู่ทั่วๆไป เพียงแต่งดอาหารที่ย่อยยาก อาหารหมักดอง อาหารรสจัด อาหารทอดที่อมน้ำมัน อาหารที่มีใยแข็งและย่อยยาก

อาหารชนิดนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องได้รับอาหารดัดแปลงเพื่อการรักษาโรค หรือ อาหารเฉพาะโรค อาหารปั่นผสมสามารถใช้ร่วมกับอาหารธรรมดาได้ แต่ต้องเป็นอาหารที่อ่อนและผู้ป่วยสามารถรับประทานได้ สามารถกลืนอาหารได้เอง แต่อาหารธรรมดาจะไม่สามารถใช้ร่วมกับอาหารปั่นผสมได้ ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องให้อาหารทางสายยาง เนื่องจากไม่มีความเหลว และไม่สามารถผ่านเข้าสายยยางให้อาหารได้ และอาจจะเกิดผลเสียตามมาเช่น ทำให้ผู้ป่วยสำลักอาหารได้ อย่างไรก็ตาม อาหารปั่นผสมสามารถให้พร้อมกับอาหารธรรมดาได้ แต่ต้องดูในแต่ละกรณีว่าผู้ป่วยสามารถรับอาหารธรรมดาได้หรือไม่ ระบบย่อยอาหารเป็นอย่างไร

สำหรับอาหารปั่นผสมนั้น เป็นอาหารที่ได้การยอมรับให้นำมาใช้ในโรงพยาบาลในกลุ่มผุ้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ และเราก็ได้รับการรับรองจากโรงพยาบาลว่ามีความปลอดภัย สามารถใช้ในผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยยาง หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนอาหารเองได้ โดยทางเราได้มีกระบวนการผลิตอาหารในห้องปลอดเชื้อของทางโรงพยาบาล และมีนักโภชนาการคอบควบคุมทุกขั้นตอนการผลิต จึงมั่นใจได้ว่า อาหารปั่นผสมของเรา มีความปลอดภัย ถูกต้องตามหลักโภชนาการและไม่ส่งผลเสียให้กับผู้ป่วยอย่างแน่นอน